Invid

”INVID värdesätter kvalitet och kreativitet! Hög kvalitet och nytänkande kreativitet utgör viktiga ledord för oss på INVID i rollen som etablerad och nytänkande IT-partner. För att kunna leva upp till detta till 100% krävs att ledorden genomsyrar samtliga våra affärsprocesser. Mot den bakgrunden känns det tryggt och stimulerande att ha förmånen att arbeta med Inslaget kring diverse marknadsattribut.

Vi känner oss nöjda och välkomnar ett fortsatt gott samarbete.”

André Prien
VD, Invid