29 januari, 2016

Miljö & Etik samt GDPR

GDPR – uppdaterade villkor

Det är viktigt för oss på Inslaget Smålands Textiltryck AB att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter som vår kund.
Därför vill vi informera dig om en viktig och positiv uppdatering om hur vi kommer att hantera Dina personuppgifter.

GDPR är ett EU-direktiv som träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter den befintliga Personuppgiftslagen (PUL).
Syftet med GDPR är att skydda integriteten och öka rättigheterna för den enskilde vid behandling av personuppgifter.

Med anledning av den nya GDPR lagen uppdaterar vi hanteringen av våra kunders uppgifter.
Du kan när som helst få se vilka uppgifter vi lagrar om Dig och hur vi hanterar dessa.

Genom att fortsätta vara kund samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter.
Om du inte godkänner avtalsvillkoren ber vi dig att kontakta oss för återkallelse av samtycke.
Vi garanterar att vi aldrig kommer att sälja dina uppgifter vidare.

Vid eventuella frågor kring behandling av dina personuppgifter ber vi er vänligen att kontakta oss.

 

Inslagets Miljö- & Etikpolicy

■ Inslagets policy är att nå en miljömässigt, långsiktig och uthållig lönsamhet

■ Inslagets tjänster / produkter skall vara miljömässigt godtagbara

■ Inslaget och dess underleverantörer ska arbeta efter statuterna i artikel 32 i FN:s barnkonvention

■ Inslagets insatser styras av myndighetskrav, kundkrav affärsmässiga krav på vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat

 

Ansvar

■ VD har det övergripande ansvaret för miljö- och etikfrågorna, och tillser att upprättad miljöpolicy följes

■ Vi åtar oss att följa miljölagstiftningen och andra krav

■ All personal skall visa ett personligt ansvar och delta i det dagliga arbetet och vara involverade i förbättringsarbetet

 

Kontroll

■ Kontroll och efterlevnad enligt fastställda miljö- och etikmål utförs på därför avsedda dokument

 

Utveckling

■ Vid utveckling av nya metoder, ny teknik inom våra verksamhetsområden skall miljöaspekterna beaktas och möjlighet till återvinning

■ Miljöarbetet skall inriktas för ständiga miljöförbättringar minimering av materiell förbrukning, för förebyggande av förorening

 

Inköp

■ Leverantörer skall likt Inslaget arbeta efter ISO 90001 och 14000. Dessutom ska leverantörerna visa att dom följer FN:s uppsatta mål i barnkonventionens artikel 32

■ Miljö- och etikfrågorna skall beaktas vid planering av förändringar i verksamheten. Material som innebär mindre miljöpåverkan skall prioriteras framför i övrigt likvärdiga alternativ

 

Information

■ All information runtomkring miljöfrågorna företaget skall kännetecknas av öppenhet och saklighet

■ Vi skall regelbundet kontrollera efterlevnad av denna Miljö- och Etikpolicy.