Miljö & etik samt GDPR

Inslagets policy kring miljö och etik

I vår policy ingår att nå en miljömässigt, långsiktig och uthållig lönsamhet. Våra tjänster och produkter skall vara miljömässigt godtagbara. Inslaget och våra underleverantörer arbetar efter att statuera utefter det som är bestämt i FN:s artikel 32 gällande barnkonventionen. Våra insatser styrs av myndighetskrav, kundernas affärsmässiga krav på vad som är tekniskt möjligt samt ekonomiska och ekologiska krav som ställs för genomförande av ovan. Det är viktigt för oss på Inslaget Smålands Textiltryck AB att du som kund känner dig trygg i hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför vill vi informera dig om GDPR och uppdaterade villkor kring det.

Vad är GDPR och vad är syftet med GDPR?

GDPR står för the General Data Protection Regulation och är en EU-förordning som handlar om hantering av personuppgifter. Lagen började gälla den 25 maj 2018 för alla lände rinom EU. I Sverige ersätter GDPR den gamla personuppgiftslagen (PUL)

Alla verksamheter som hanterar information om identifierbara fysiska personer inom EU måste följa GDPR. Särskilt gäller detta för organisationer, företag, myndigheter och andra offentliga organ.

Syftet med GDPR är att bland annat med dataskyddsförordningen kunna skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Rätten till privatliv uttrycks i den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR). I EKMR ges en rätt till respekt för privat – och familjliv, hem och korrespondens. Konventionen har införts som lag i Sverige.

miljöpolicy

Uppdaterade villkor kring GDPR

Den nya GDPR lagen gör att vi uppdaterar hanteringen av våra kunders uppgifter. Du som kund kan när som helst se vilka uppgifter vi lagrar om dig samt hur vi väljer att hantera dom. Som befintlig kund hos oss samtycker du att vi behandlar dina personuppgifter. Godkänner du inte våra avtalsvillkor, ber vi dig att kontakta oss för återkallelse av samtycke. Vi garanterar att vi aldrig kommer sälja dina uppgifter vidare. Vid eventuella frågor kring behandling av dina personuppgifter ber vi er vänligen att kontakta oss.

Ansvar

Vår VD har det övergripande ansvaret för miljö- och etikfrågor och att se till att miljöpolicyn upprätthålls. Här ingår att följa den miljölagstiftning som finns sam andra krav gällande detta. Personalen skall visa personligt ansvar och delta i det dagliga arbetet och alltid vara involverade i förbättringsarbetet.

Kontroll

Vi för dokument och kontroller för att alltid efterleva de fastställda miljö- och etik mål som vi har uppsatta för oss på Inslaget.

 

Utveckling av miljöarbetet

I vårt miljöarbete strävar vi alltid efter hållbar utveckling med hjälp av nya metoder och ny teknik inom alla våra verksamhetsområden. Miljöarbetet skall också inrikta sig på ständiga miljöförbättringar som minimering av materiell förbrukning, förebyggande av förorening och möjlighet till återvinning.

Inköp

Leverantörer skall likt Inslaget arbeta efter ISO 90001 och 14000. Dessutom ska leverantörerna visa att dom följer FN:s uppsatta mål i barnkonventionens artikel 32

Miljö- och etikfrågorna skall beaktas vid planering av förändringar i verksamheten. Material som innebär mindre miljöpåverkan skall prioriteras framför i övrigt likvärdiga alternativ

Information

Information gällande miljöfrågorna ska alltid vara öppet och tillgängligt för alla på företaget. Man skall regelbundet kontrollera och efterleva att man följer miljö och etikpolicyn. 

Cookies

Nödvändiga Cookies
Alltid på

Dessa cookies är nödvändiga för att våra tjänster ska fungera, och går inte att stänga av. Det rör sig bl.a. om cookies som sparar dina val, din varukorg när du handlar eller annan data som behöver sparas mellan sidladdningar. Inga personuppgifter sparas.

cookies