1 februari, 2016

Om Inslaget

Företagsnamn INSLAGET AB
Företagets
säte
Jönköping
Adress Herkulesvägen 23, 553 03 Jönköping
Utställning Se besöksadress
Telefon 036-169900
E-post info@inslaget.se
Org-nr 556306-6652
Etablerat 1987
Ägare (via
moderbolag)
Niclas Sandin, Jönköping
Antal anställda 5
Medlemskap PSI – Promotional Product Service Institut GmbH
Registrerade
varumärken
INSLAGET® UTSLAGET® ANSLAGET® WORK & FUN®
Kredit-rating  aaa
R-företagen
rföretag

Vi ingår i ett nätverk som heter R-Företagen.

R-Företagen är en kvalitetsstämpel för etisk trovärdighet och korrekt uppträdande inom företaget, på marknaden och i samhället.

Läs mer här!