13 december, 2017

Egen Webshop

EGEN WEBSHOP.

MED TOTAL KONTROLL.

Som leverantör av profilkläder och giveaways erbjuder Inslaget AB utvalda kunder en
webshopslösning som är skräddarsydd utifrån deras behov. Syftet med en sådan
webshopslösning är att förenkla beställning, hantering och uppföljning av företagets
inköp av både profilkläder och giveaways.
Vår standardlösning för webshop innehåller följande:
• Webshop med lösenordsskydd
• Skräddarsytt produktsortiment
• Personbundna inlogg till shopen
• Orderhistorik knuten till personinlogg
• Kontinuerliga uppdateringar av produktsortiment
• Digital uppföljning av beställningar
Som leverantör av profilkläder och giveaways erbjuder Inslaget AB utvalda kunder en
webshopslösning som är skräddarsydd utifrån deras behov. Syftet med en sådan
webshopslösning är att förenkla beställning, hantering och uppföljning av företagets
inköp av både profilkläder och giveaways.
Vår standardlösning för webshop innehåller följande:
• Webshop med lösenordsskydd
• Skräddarsytt produktsortiment
• Personbundna inlogg till shopen
• Orderhistorik knuten till personinlogg
• Kontinuerliga uppdateringar av produktsortiment
• Digital uppföljning av beställningar